ఇచ్చారా? తెచ్చారా? వచ్చిందా? తెలంగాణ సాధన సాధ్యమైంది ఎలా!

కాసిన చెట్టును నాటింది తానేనని కావలికి వచ్చే వారు ఎందరో! ఈనిన బర్రెను సాకింది తానేనని పాల ముంత తెచ్చేవారు ఎందరో! కోతకొచ్చిన చేను దిగుబడిపై కోతలు … వివరాలు

చతుర చాణక్యం!

గాలి వేగం, నీలి మేఘం, చినుకు జారింది, చిత్తడి చేసింది, సిద్దిపేటలో చిన్న పాయ పుట్టింది. పరిసరాలతో జోడు కట్టింది. పది జిల్లాలలో పరుగు పెట్టింది. శిరమెత్తుతూ … వివరాలు

‘తల్లి’ని సృష్టించిన తనయుడు

మన చరిత ఇదేనని చెప్పి, మరో చరిత్ర రాసే మోసపు పన్నాగం పన్నినపుడు… మన నేతను మరుగున దాచి, పరాయి వారిని పతాక శీర్షికలుగా నిలబెట్టినపుడు… మన … వివరాలు