ఆర్ట్‌ @ తెలంగాణ

పీడనకు గురైన నేలలో ఆలస్యంగానైనాసరే, ఉద్యమాలు ఆవిర్భ వించి తీరుతాయి. ఉద్యమాలు చైతన్యానికి ప్రతీకలు. ఈ మట్టిలో పుట్టిన వారిలోని చైతన్యం వారివారి వృత్తికి, ప్రవృత్తికి సంబంధించిన … వివరాలు

‘యెల్ది మాణిక్యాల’ వెలుగులు

సంస్కృతకవి భర్తృహరి సుభాషితాలను ఏనుగు లక్ష్మణకవి సుభాషిత రత్నాలుగా మలిచి తెలుగు వారికందించారు. ఆ తోవలోవి కాకున్నా ఆ కోవకే చెందినవి యెల్ది మాణిక్యాలు. ఇందులో యెల్ది … వివరాలు

మనసుదోచే పూదోట

పూమాలకు తలవంచని ధీమంతుడెవరు, అని ఓ కవి అన్నాడు. పుష్పాలంటే ఎంతటివ్యక్తయినా ముగ్ధుడవ్వాల్సిందే. పూల పరిమళం అటువంటిది. వాటి సోయగం సొగసును ఇనుమడిరపజేస్తుంది. కుల, మతాలకు అతీతంగా … వివరాలు

తెలంగాణ చరిత్ర`విహంగ వీక్షణం

వృత్తిరిత్యా జర్నలిస్టు కాకపోయినా, జర్నలిస్టుకన్నా రెండాకులు ఎక్కువగా సమకాలీన రాజకీయాలను, సామాజిక పరిణామాలను నిరంతరం అధ్యయనంచేస్తూ నిష్పక్షపాతంగా విశ్లేషిస్తున్న ఆధునిక చరిత్రకారుడు, పరిశోధకుడు`జి. వెంకటరామారావు. ఎంతోకాలం క్రితం … వివరాలు

జీవితాలను రంగరించిన జీరో డిగ్రీ

ఎంచుకున్న అంశం ఏదైతేనేంగానీ చెప్పే పద్ధతిలో ప్రత్యేకత చూపిస్తూ నచ్చే విధంగా రాసేవాళ్లు కొద్దిమంది మాత్రమే వుంటారని చెప్పినప్పుడు, అందులో మోహన్‌రుషి గారు వుంటారనడం అతిశయోక్తేమీకాదు. ఈ … వివరాలు

వైవిధ్యం భరితం ‘ఇత్తు’ కథా సంపుటి

దేశ చరిత్రలో అద్వితీయమైన ఉద్యమం తెలంగాణ ఉద్యమం.అందులో మలిదశ ఉద్యమం మరింత ప్రభావవంతమైనది. ఎంతో మంది కవులను, రచయితలను, కళాకారులను ఈ మలిదశ ఉద్యమం వెలుగులోకి తెచ్చింది. … వివరాలు

1 9 10 11