చంద్రశేఖరా !

పలుకుల చిల్కవీవు, వరపాలక ముఖ్యుడవీవు, నీ కృషిన్‌ మొలకలనెత్తె నభ్యుదయ మూలములైన ప్రజాహితమ్ములున్‌ జలములనెత్తి పోయుటకు జన్మమునెత్తి భగీరథుండవై వెలువడ జేసినావు ప్రతి వీటిని నీటిని చంద్రశేఖరా … వివరాలు

వైవిధ్యం – వైశిష్ట్యం -టి.ఉడయవర్లు

డెబ్బయేండ్ల వయస్సులోను ఒకచోట కూర్చొని ”రామా కృష్ణ” అనుకోకుండా ప్రయోగశీలంతో నిరంతరం రామకృష్ణ వివిధ పదార్థాలతో వినూత్న కళారూపాలను రూపొందిస్తున్న సృజనాత్మక కళాకారుడు. నిజానికి రామకృష్ణ కొంతకాలం … వివరాలు