ప్రజల అవసరాలే ప్రణాళికలు

గజ్వేల్‌ సమగ్రాభివృద్ధికి సూచికలు గ్రామ స్థాయిలో ప్రజలు వారి అవసరాలను వారే గుర్తించి వాటిని ప్రభుత్వానికి అందచేస్తే వాటినుండే ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తుందని, ఆ దిశగానే … వివరాలు

సంస్కృత సాహిత్య సంజీవిని

ఒకవేళ ఈ ‘మహామనీషి’ వ్యాఖ్యాన వైదుష్యం సోకకపోయుంటే కాళిదాసు, భారవి, మాఘుడు. వంటి కవుల మహాకావ్యాలు చీకట్లో మగ్గిపోయి ఉండేవేమో! ఒకవేళ ఈ ‘వ్యాఖ్యాతృ శిరోమణి’ సంజీవని … వివరాలు

డాక్టర్‌ కాని విశిష్ట పరిశోధకుడు

అచ్చమైన తెలంగాణ బిడ్డగా, తెలంగాణ మాండలికంలో మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ అంటే ప్రత్యేకమైన అభిమానంతో ఇక్కడి చరిత్రను వెలుగులోకి తెస్తూ, నిరంతరం తెలంగాణ గురించి, ఇక్కడ ప్రాంతాల విశిష్టతను … వివరాలు

1 9 10 11