తల వంచని యోధుడు

భారత దేశానికి సంబంధించి తొలి స్వాతంత్య్ర సంగ్రామంగా మార్క్స్‌ పేర్కొన్న 1857 తిరుగుబాటు దేశ చరిత్రలో కీలకమైంది. అప్పటి వరకు మొగలాయిపాలనను బలహీన పరుస్తూ ఒక్కొక్క ప్రాంతాన్ని … వివరాలు

మట్టి మనుషులు

మనిషి జీవన పరిణామక్రమంలో ‘వలస’ ఓ అనివార్యగతి. ఆదిమ కాలంలోని ‘వలస’కి. ఆధునిక కాలంలోని ‘వలస’కీ, లక్ష్యం ఒకటే కానీ. జీవనదిశలో ఫలితాలు మాత్రం భిన్నంగా ఉంటాయి. … వివరాలు

పల్లెసీమల్లో సంక్రాంతి శోభ!

పండుగలప్పుడు పరమాత్మను పూజించడం, ఆచారాలను పాటించడం చక్కని సంప్రదాయం. పండుగల వెనుక పరమాత్ముడి సందేశాన్ని గ్రహించి అందుకు అనుగుణంగా మన జీవితాన్ని మలచుకోవడం అభిలషణీయం. హిందువుల పండుగలలో … వివరాలు

ప్రజల అవసరాలే ప్రణాళికలు

గజ్వేల్‌ సమగ్రాభివృద్ధికి సూచికలు గ్రామ స్థాయిలో ప్రజలు వారి అవసరాలను వారే గుర్తించి వాటిని ప్రభుత్వానికి అందచేస్తే వాటినుండే ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తుందని, ఆ దిశగానే … వివరాలు

సంస్కృత సాహిత్య సంజీవిని

ఒకవేళ ఈ ‘మహామనీషి’ వ్యాఖ్యాన వైదుష్యం సోకకపోయుంటే కాళిదాసు, భారవి, మాఘుడు. వంటి కవుల మహాకావ్యాలు చీకట్లో మగ్గిపోయి ఉండేవేమో! ఒకవేళ ఈ ‘వ్యాఖ్యాతృ శిరోమణి’ సంజీవని … వివరాలు

డాక్టర్‌ కాని విశిష్ట పరిశోధకుడు

అచ్చమైన తెలంగాణ బిడ్డగా, తెలంగాణ మాండలికంలో మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ అంటే ప్రత్యేకమైన అభిమానంతో ఇక్కడి చరిత్రను వెలుగులోకి తెస్తూ, నిరంతరం తెలంగాణ గురించి, ఇక్కడ ప్రాంతాల విశిష్టతను … వివరాలు

1 6 7 8