శుభాకాంక్షలు

పాఠక మహాశయులకు, తెలంగాణ ప్రజానీకానికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. కాలచక్రంలో మరో ఏడాది గడచిపోయింది. ఇది కాలగమనంలో సహజమే అయినా, మనని వదలివెళ్ళిన 2014 సంవత్సరానికి ఓ … వివరాలు

పల్లెలకు జలసిరి

కొత్త రాష్ట్రంలో తొలి ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఆరుమాసాలు గడిచింది. ఓ ప్రభుత్వ పనితీరును బేరీజు వేయడానికి ఇది అత్యల్పకాలమైనా, ప్రజల అవసరాలు, ఆకాంక్షలు గుర్తెరిగిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం … వివరాలు

ముందుచూపుతో కలిసి సాగుదాం!

మనకు నాయకుల కొదువలేదు. కానీ, భవిష్యత్తును ఊహించి, గతాన్ని గమనించి, ముందుకు నడిపించేవాడే అసలయిన నాయకుడు. తెలంగాణ చరిత్ర, సంస్కృతి, సాహిత్యాల వారసత్వం అమోఘమైంది. అఖండమైంది. కానీ, … వివరాలు

విలక్షణ బడ్జెట్‌

బంగారు తెలంగాణ లక్ష్య సాధనలో ఇది తొలి అడుగు. దశాబ్దాల పోరాట ఫలితంగా ఆవిర్భవించిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టిన తొలి బడ్జెట్‌ అన్ని విషయాలలో ప్రత్యేకతను, విలక్షణతను … వివరాలు

4జీ- జీవిత వేగాన్ని మారుస్తుంది

4జీ- జీవిత వేగాన్ని మారుస్తుంది నాణ్యత, బ్రాడ్‌బ్యాండ్‌ విప్లవం ఓ క్రొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖిస్తాయి. ప్రభుత్వం, గ్రామాలలో బ్రాడ్‌ బ్యాండ్‌ ద్వారా మరింత అభివృద్ధి సాధించడానికి 4 … వివరాలు

1 3 4 5