దూదిపింజలు (నవల)

రచన – సలీం

పేజీలు – 185, వెల రూ.150

ప్రతులకు – సలీం, ఫ్లాట్‌ నెంబర్‌ బి2/206, లక్ష్మీనారాయణ అపార్టుమెంట్‌,

3-6-164, హిమాయత్‌ నగర్‌,

హైదరాబాద్‌ – 500 029.