నాట్యభారతీయం (నటరాజ పాద నీరాజనం)

సంకలనం – కోసూరి ఉమాభారతి.

పేజీలు -150, వెల రూ.100.

ప్రతులకు – వంగూరి ఫౌండేషన్‌ ఆఫ్‌ అమెరికా (హైదరాబాద్‌), సత్యసాయిపురం, కుంట్లూర్‌ గ్రామం, హైదరాబాద్‌ – 501 505, నవోదయ బుక్‌ హౌస్‌ శాఖలు.