|

పెట్టుబడులకు ‘ఎమిరేట్స్‌’ ఆసక్తృి

tsmagazine
తృెలంగాణ రాష్ట్రం సామాజిక, ఆర్థిక రంగాల్లో సాధిస్తృున్న ప్రగతృి అద్భుతృంగా ఉందని, రాష్ట్ర ప్రభుతృ్వం చేపడుతృున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఆదర్శవంతృంగా ఉన్నాయని యునైటెడ్‌ అరబ్‌ ఎమిరేట్స్‌ (యూఏఈ) విదేశాంగశాఖ మంతృ్రి షేక్‌ అబ్దుల్లా బిన్‌ జాయేద్‌ అల్‌ నహ్యాన్‌ ప్రశంసించారు.

ప్రగతృి భవన్‌లో ముఖ్యమంతృ్రి కె. చంద్రశేఖరరావుతృో ఆయన సమావేశమయ్యారు. దాదాపు గంటపాటు జరిగిన సమావేశంలో యూఏఈ మంతృ్రి నూతృన తృెలంగాణ రాష్ట్రంలో సాగుతృున్న పాలన, జరుగుతృున్న అభివృద్ధి గురించి ఆసక్తృిగా ముఖ్యమంతృ్రిని అడిగి తృెలుసుకున్నారు. ఆర్థిక పరమైన, పరిశ్రమల స్థాపనకు సంబంధించి మాతృ్రమే కాకుండా, తృెలంగాణలో సామాజిక రంగం, విద్యా వ్యవస్థ, వైద్య వ్యవస్థ మెరుగుపడుతృున్న తృీరును తృెలుసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి నూతృన రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లు, వాటిని అధిగమిస్తృున్న తృీరును తృెలుసుకొని ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. విద్యుతృ్‌ రంగంలో నాలుగేళ్ల స్వల్ప వ్యవధిలోనే జరిగిన గుణాతృ్మక మార్పును తృదనుగుణంగా మెరుగుపడుతృున్న వ్యవసాయ రంగాభివృద్ధిని వివరాలతృో సహా ఆరా తృీశారు. రాష్ట్రంలో నిర్మాణంలో ఉన్న సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, మైనారిటీ విద్యార్థులకు ఏర్పాటు చేసిన రెసిడెన్షియల్‌ విద్యా సంస్థలు, మైనారిటీల కోసం అమలు పరుస్తృున్న పథకాల గురించి తృెలుసుకొని అభినందించారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం జరుగుతృున్న తృీరును చూడాలని యూఏఈ మంతృ్రిని ముఖ్యమంతృ్రి ఆహ్వానించగా, తృాను తృ్వరలో మళ్లీ వస్తృానని, అపుడు మూడు నాలుగు రోజులుండైనా, తృెలంగాణలో జరుగుతృున్న అభివృద్ధితృోపాటు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును సందర్శిస్తృానని షేక్‌ అబ్ధుల్లా తృన సంతృోషాన్ని వ్యక్తృం చేశారు.

తృెలంగాణలో ప్రపంచ ఆదరణ పొందుతృున్న మెడికల్‌ టూరిజం పట్ల ఆసక్తృి కనబరిచారు. అందుకు అనువైన వాతృావరణం హైదరాబాద్‌లో ఉండటం వైద్యరంగం అభివృద్ధికి దోహదపడుతృుందన్న సీఎం మాటలతృో ఆయన ఏకీభవించారు. పలు అంశాల పట్ల వివరాలను అడిగి తృెలుసుకు న్నారు. ఈజ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ (ఈఓడీబీ)లో తృెలంగాణ రాష్ట్రం ముందంజలో ఉందని మంతృ్రి కేటీఆర్‌ చేసిన వివరణకు అబ్బురపడ్డారు. రాష్ట్ర విభజన జరిగినపుడు అభివృద్ధి నాలుగేళ్ల అతృ్యంతృ తృక్కువ సమ యంలో గణనీయంగా పెరగడం తృెలుసుకొని అభినందించారు. తృెలంగాణ తృలసరి ఆదాయం దేశ తృలసరి ఆదాయం కంటే ఎక్కువగా ఉండటం పట్ల ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తృం చేసిన యూఏఈ మంతృ్రి.. ఇది ఈ రాష్ట్ర పాల నా విధానానికి నిదర్శనమని కొనియాడారు. తృెలంగాణలో వివిధ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఆసక్తృి కనబరిచారు. హైదరాబాద్‌లో యూఏఈ కాన్సులేట్‌ ఏర్పాటుకు సంబంధించి యూఏఈ విదేశాంగ మంతృ్రి చూపించిన చొరవకు ముఖ్యమంతృ్రి కేసీఆర్‌ ఆనందం వ్యక్తృం చేశారు. అందుకు కావలసినటువంటి స్థలం, మౌలిక సౌకర్యా లను తృక్షణమే సమకూర్చాలని అక్కడే ఉన్న ప్రభుతృ్వ ప్రధాన కార్యదర్శిని ఆదేశించారు. ఇది తృెలంగాణకు అరబ్‌ ఎమిరేట్స్‌కు నడుమ బంధాన్ని బలోపేతృం చేస్తృుందని ఇరువురూ విశ్వాసం వ్యక్తృం చేశారు.

యునైటెడ్‌ అరబ్‌ ఎమిరేట్స్‌కు – తృెలంగాణకు నడుమ ఉన్న సాంస్కృతృిక అనుంబంధాన్ని ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంతృ్రి వివరించారు. మధ్య ఆసియాకు హైదరాబాద్‌కు కొనసాగుతృున్న చారితృ్రక, వ్యాపార, సాంస్కృతృిక వ్యవహారాలపై, అనుబంధాలపై సీఎం సోదాహరణలతృో షేక్‌ అబ్దుల్లాబృందానికి వివరించారు. తృనబృందంతృో తృెలంగాణలో పర్యటించడం గౌరవంగా భావిస్తృున్నానన్న షేక్‌ అబ్దుల్లా సమావేశం జరిగినంతృసేపూ ఉతృ్సాహంగా కనిపించారు. ముఖ్యమంతృ్రిని పలు అంశాలను కూలంకషంగా అడిగి తృెలుసుకోవడం పట్ల సీఎం సహా, అధికారులు సంతృప్తృి వ్యక్తృం చేశారు. సమావేశం అనంతృరం షేక్‌ అబ్దుల్లాకు, హైదరాబాద్‌ చారితృ్రక, సాంస్కృతృిక చిహ్నమైన చార్మినార్‌ మెమెంటోను బహుకరించి, శాలువాతృో సతృ్కరించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమలు, పురపాలకశాఖ మంతృ్రి కె.టీ. రామారావు, ఎంపీ కె. కేశవరావు, ప్రభుతృ్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్‌.కే. జోషి, సీఎం ముఖ్య కార్యదర్శి ఎస్‌. నర్సింగ రావు, వివిధశాఖలకు చెందిన ఉన్నతృాధికారులు అరవింద్‌ కుమార్‌, రామకృష్ణారావు, జయేశ్‌ రంజన్‌, ప్రభుతృ్వ సలహాదారు ఏకేఖాన్‌ తృదితృరులు పాల్గొన్నారు.