మనిషి దొంగ..నిజంగా!?

(శతకవితా సంకలనం)

రచన -మొవ్వ రామకష్ణ,

పేజీలు – 150, వెల రూ. 100

ప్రతులకు-మొవ్వ రామకష్ణ,

ప్లాట్‌ నంబర్‌ 4, గురుద్వార రోడ్డు, వనస్థలిపురం,హైదరాబాద్‌-70