| |

మాయ జలతారు (కథలు)

రచన : సలీం

పేజీలు :164, వెల :రూ.150.00

ప్రతులకు : సలీం (జె.వి.పబ్లికేషన్స్‌)

ఫ్లాట్‌ నం. బి.2/206,

లక్ష్మీనారాయణ అపార్ట్‌ మెంట్స్‌

3-6-164, హిమాయత్‌ నగర్‌-

హైదరాబాద్‌-029.