|

మౌనగీతం (కవిత్వం)

రచన : జి. శాంతారెడ్డి,

పేజీలు : 60 బీ వెల : రూ.30.00

ప్రతులకు : జి. శాంతారెడ్డి

ఇం. నెం. 8-5-1/3/డి,

శాంతినికేతన్‌,

టీచర్స్‌ కాలనీ

మహబూబ్‌ నగర్‌ -509001.