|

శ్రీ కృష్ణ సత్యభామా విజయము(నరకాసురవధ)

యక్షగానము

రచన : సంగిశెట్టి మల్లయ్య,

పేజీలు :94, వెల:రూ.40.00

ప్రతులకు : తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ

కళాభవన్‌, రవీంద్ర భారతి

హైదరాబాద్‌ -004.