సుగ్రీవ విజయం (యక్షగానం)

కర్త -కందుకూరి రుద్రకవి,

పీఠికాకర్త – డా.జి.వి.సుబ్రహ్మణ్యం

పేజీలు-60, వెల -రూ.30,

ప్రతులకు – తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ

కళాభారతి, రవీంద్రభారతి ప్రాంగణం, హైదరాబాద్‌ – 500 004