కథ

తోటి కోడలు అనుడేంది? యారాలు అనాలె.

తోటి కోడలు అనుడేంది? యారాలు అనాలె.

ఎన్నీల ఎలుగు శ్రీ అన్నవరం దేవేందర్‌ మనదికాని బాస మనది కాని యాస తోని పరేశాని ఉన్నది. యారాలు ఫోన్‌ చేసింది అనక మా తోటికోడలు అనవడ్తిరి. సడ్డకుడు ఎంత మంచిపేరు ఇది…

నిగూఢత నిండిన కథలు

నిగూఢత నిండిన కథలు

గూఢచారి వదిన పేరిట వెలువరించిన ఈ పుస్తకంలో మొత్తం పది కథలున్నాయి. రచయిత ఊహాత్మకంగా అల్లిన కథలలో, సమాజం పట్ల మనుషుల తీరుతెన్నులు ఎలా ఉన్నాయి. అవి ఎలా వుండాలో ఉటంకిస్తూ సాగుతాయి…

నై మాలూమ్

నై మాలూమ్

కాలేజిల సద్వెటప్పుడు మేము మషిరబాద్ల ఒక అర్రల కిరాయికి ఉండెటోల్లం. గా అర్ర పెద్దగుండేది. నేను, ప్రమోద్‌, నర్సిమ్మరెడ్డి గా దాంట్ల ఉండెటోల్లం. గా దాంట్లనే వొండుకునెటోల్లం. గా దాంట్లనే పండుకునేటోల్లం. గది…

తెల్ల మొకం

తెల్ల మొకం

మేము పట్నమొచ్చి ఆర్నెల్లు అయ్యింది. ఆర్నెల్లు అయితె ఆల్లు ఈల్లు అయితరని అంటరు. మేము గూడ పట్నపోల్లమైనము. కాలేజి పట్నపోల్లతోని గూడ సోపతి జెయ్యబట్టినం. అంగ్రేజిల మాట్లాడబట్టినం. మమ్ములను జూస్తె ఊరోల్లని ఎవ్వరనుకోరు….

సచ్చింది గొర్రె

సచ్చింది గొర్రె

బిఎస్‌సి స్వామిసార్‌ మాకు లెక్కల్జె ప్పెటోడు. గాయిన నల్లగా  పొడుగ్గ ఉండెటోడు. కండ్లద్దాలు  బెట్టెటోడు. గాయిన అందరి తీర్గ పాఠాలు జెప్పెటోడు గాదు. ఆడుకుంట పాడుకుంట పాటాలు  జెప్పెటోడు. ఫార్ములాను పాటలెక్క బాడెటోడు….

ఎంత పనాయ

ఎంత పనాయ

యాదికున్నకాడికి – తెలిదేవర భానుమూర్తి

నాకు శంకర్‌ అనే దోస్తున్నడు. బోన్గిరిల తొమ్మిదో తరగతికెల్లి పన్నెండో తరగతి దాంక గాడు నేను కల్సి సద్వుకున్నం. శంకర్‌ కంకర్‌ నీమూతి వొంకర్‌ అన్కుంట మా బల్లె కొంతమంది శంకర్‌గాన్ని బనాయించెటోల్లు

దయ్యంతో సోపతి

దయ్యంతో సోపతి

యాదికున్నకాడికి – తెలిదేవర భానుమూర్తి

నడినాత్రి, అందరు నిద్రబోతున్నరు. కొందరు కలలు గంటున్నరు. గని నాకు గా అదృష్టం లేదు. గప్పుడు సైమం ఎంతయ్యిందో నాకెర్కలేదు.

యాదికున్నకాడికి..

యాదికున్నకాడికి..

యాదికున్నకాడికి.. మేము పట్నమొచ్చినం. పట్నం సూసెతంద్కు మేము రాలేదు. సుట్టాలింటికి రాలేదు. కొత్త సైన్మ జూసెతందుకు రాలేదు. సదువుకునె తందుకొచ్చినం. మేము పట్నం రాలేదు. సత్తెన్నతోని వొచ్చినం. గాయిన ఎవ్వరోగాదు. ప్రమోద్‌ గాని…