కథ

పంచాయితీలు.పెద్దమనుషులు

పంచాయితీలు.పెద్దమనుషులు

ఊర్లల్ల ఎన్ని కులాల అంత్రాలున్నా మల్ల ఊరన్న కాడ ఒక కట్టుబాటు ఉంటది. ఊల్లె ఎన్నో, వైరుద్యాలుంటయి. అయినా మనుషుల మధ్య పంచాయతీలు వచ్చినప్పుడు ఒక పెద్ద మనిషి ఉంటడు.

తెనాలి రామలింగని పిల్లి

తెనాలి రామలింగని పిల్లి

అయితారం.. మా కాలేజీ లేదు. ఇంక మేము వొంట జెయ్యలేదు. ఊరికి బోయిన మా నర్సిమ్మరెడ్డిగాడొచ్చిండు. వచ్చుడొచ్చుడే ఆకలైతున్నదని గాడన్నడు.

కైకే పాన్‌ కల్కత్తా వాలా

కైకే పాన్‌ కల్కత్తా వాలా

మేము కాలేజీల సదువుతున్న దినాలల్లనే అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ డాన్‌ సైన్మ రిలీజైంది. గా సైన్మను నాలుగైదు సార్లు సూసినం. గాయిన యాక్టింగ్‌ గురించి గాదు. జీనత్‌ అమన్‌ డాన్సు గురించి గాదు. ‘కైకే పాన్‌ బనారస్‌ వాలా’ పాట కోసమే గా సైన్మను గన్ని సార్లు సూసినం.

నై మాలూమ్

నై మాలూమ్

కాలేజిల సద్వెటప్పుడు మేము మషిరబాద్ల ఒక అర్రల కిరాయికి ఉండెటోల్లం. గా అర్ర పెద్దగుండేది. నేను, ప్రమోద్‌, నర్సిమ్మరెడ్డి గా దాంట్ల ఉండెటోల్లం. గా దాంట్లనే వొండుకునెటోల్లం. గా దాంట్లనే పండుకునేటోల్లం. గది మషిరబాద్‌ చౌరస్తకు దగ్గర్లనే ఉండేది. ఇగ దాంతోని మా కాలేజి దోస్తులు మా అర్రకు వొచ్చెటోల్లు. శానసేపు ముచ్చట బెట్టుకుంట గూసునేటోల్లు.

తెల్ల మొకం

తెల్ల మొకం

మేము పట్నమొచ్చి ఆర్నెల్లు అయ్యింది. ఆర్నెల్లు అయితె ఆల్లు ఈల్లు అయితరని అంటరు. మేము గూడ పట్నపోల్లమైనము. కాలేజి పట్నపోల్లతోని గూడ సోపతి జెయ్యబట్టినం. అంగ్రేజిల మాట్లాడబట్టినం. మమ్ములను జూస్తె ఊరోల్లని ఎవ్వరనుకోరు.

సచ్చింది గొర్రె

సచ్చింది గొర్రె

బిఎస్‌సి స్వామిసార్‌ మాకు లెక్కల్జె ప్పెటోడు. గాయిన నల్లగా  పొడుగ్గ ఉండెటోడు. కండ్లద్దాలు  బెట్టెటోడు. గాయిన అందరి తీర్గ పాఠాలు జెప్పెటోడు గాదు. ఆడుకుంట పాడుకుంట పాటాలు  జెప్పెటోడు.

ఎంత పనాయ

ఎంత పనాయ

యాదికున్నకాడికి – తెలిదేవర భానుమూర్తి

నాకు శంకర్‌ అనే దోస్తున్నడు. బోన్గిరిల తొమ్మిదో తరగతికెల్లి పన్నెండో తరగతి దాంక గాడు నేను కల్సి సద్వుకున్నం. శంకర్‌ కంకర్‌ నీమూతి వొంకర్‌ అన్కుంట మా బల్లె కొంతమంది శంకర్‌గాన్ని బనాయించెటోల్లు

ఆయుష్మాన్ భవ

ఆయుష్మాన్ భవ

యాదికున్నకాడికి – తెలిదేవర భానుమూర్తి

అసల్‌ మా వూరి పేరు భువనగిరి. భువనైక మల్లుడనేటి రాజు హుకూమత్‌ జెయ్యబట్కె మా వూరికి గా పేరొచ్చింది.

దయ్యంతో సోపతి

దయ్యంతో సోపతి

యాదికున్నకాడికి – తెలిదేవర భానుమూర్తి

నడినాత్రి, అందరు నిద్రబోతున్నరు. కొందరు కలలు గంటున్నరు. గని నాకు గా అదృష్టం లేదు. గప్పుడు సైమం ఎంతయ్యిందో నాకెర్కలేదు.

యాదికున్నకాడికి..

యాదికున్నకాడికి..

మేము పట్నమొచ్చినం. పట్నం సూసెతంద్కు మేము రాలేదు. సుట్టాలింటికి రాలేదు. కొత్త సైన్మ జూసెతందుకు రాలేదు. సదువుకునె తందుకొచ్చినం. మేము పట్నం రాలేదు. సత్తెన్నతోని వొచ్చినం. గాయిన ఎవ్వరోగాదు.