పాల్కురికి సోమనాథుని బసవపురాణము

(పదప్రయోగ సూచిక)

ప్రచురణ – కరీంనగర్‌ సాహితి, పేజీలు 200, వెల రూ.250.

ప్రతులకు – కరీంనగర్‌ సాహితి,

కేరాఫ్‌ -బూర్ల వేంకటేశ్వర్లు,

ఇంటినెంబరు 2-10-1524/10

ఫ్లాట్‌ నంబర్‌ 403, వెంకటేశ్వర టవర్స్‌, జ్యోతినగర్‌, కరీంనగర్‌.