పాల్కురికి సోమనాథుని బసవపురాణము

(పదప్రయోగ సూచిక)
ప్రచురణ – కరీంనగర్‌ సాహితి, పేజీలు 200, వెల రూ.250.
ప్రతులకు – కరీంనగర్‌ సాహితి,
కేరాఫ్‌ -బూర్ల వేంకటేశ్వర్లు,
ఇంటినెంబరు 2-10-1524/10
ఫ్లాట్‌ నంబర్‌ 403, వెంకటేశ్వర టవర్స్‌, జ్యోతినగర్‌, కరీంనగర్‌.