సుగ్రీవ విజయం (యక్షగానం)


కర్త -కందుకూరి రుద్రకవి,
పీఠికాకర్త – డా.జి.వి.సుబ్రహ్మణ్యం
పేజీలు-60, వెల -రూ.30,
ప్రతులకు – తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ
కళాభారతి, రవీంద్రభారతి ప్రాంగణం, హైదరాబాద్‌ – 500004