అనురాధ సుజలగంటి

ఆడదంటే… ?   అబల కాదు సబల

ఆడదంటే… ? అబల కాదు సబల

శరీర నిర్మాణ శాస్త్ర ప్రకారము స్త్రీ, పురుషునికంటే బలహీనురాలు. అందువల్ల ”ఆడది అరిటాకు వంటిది” అని ”ఆడదై పుట్టటం కంటే అడవిలో మానై పుట్టటం మేలు” లాంటి సామెతలు వాడుకలోకి వచ్చాయి. పునరుత్పత్తి బాధ్యత ఆడువారిపై ఉండటం వల్ల ఇది ఇలా జరుగుతుంది కాబోలు.

తాత్త్వికతే వాస్తవికతగా మలచబడిన నవల

తాత్త్వికతే వాస్తవికతగా మలచబడిన నవల

అందరితో అనుబంధాలు, ఆప్యాయతలు పంచుకోవాలని, పెంచుకోవాలని ఆరాటపడే ‘మంజరి’ అనబడే ఒక ఉదాత్త యువతి చుట్టూ అల్లబడిన నవల ఇది. అవసరాల మేరకే నిలిచే బాంధవ్యాల యాంత్రిక యుగంలో ‘మంజరి’ ఒక అమృతవాహిని.