ఆకుపచ్చని పొద్దు పొడుపు

పర్యావరణ పరిమళం ఆకుపచ్చని పొద్దు పొడుపు

పర్యావరణ పరిమళం ఆకుపచ్చని పొద్దు పొడుపు

తెలంగాణ ప్రభుత్వం పర్యావరణ అభివృద్ధికి, హరితహారానికి చేస్తున్న కృషికి చేయూత నిచ్చేందుకు గాను భాషా, సాంస్కృతిక శాఖ ‘హేవళంబి’ ఉగాది సందర్భంగా కవితా పోటీలను నిర్వహించింది.