ఆరోగ్య తెలంగాణ

ఆరోగ్యంలో తెలంగాణ ఆదర్శం

ఆరోగ్యంలో తెలంగాణ ఆదర్శం

ప్రజారోగ్యాన్ని పరిరక్షించడం ప్రభుత్వం కనీస భాద్యత. ఆ భాద్యతను నిర్వర్తించేందుకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ ఎనిమిదేళ్లుగా నిరంతరం శ్రమిస్తున్నారు.

ఆరోగ్య తెలంగాణ దిశగా పరుగులు

ఆరోగ్య తెలంగాణ దిశగా పరుగులు

రానున్న రోజుల్లో తెలంగాణ ఆరోగ్య తెలంగాణగా మారుతుందనడంలో అతిశయోక్తి లేదు: రాష్ట్ర మున్సిపల్‌, ఐటీ శాఖ మంత్రి కెటి రామారావు