ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య నగర కావ్యాలు

ఈ జంటనగరాలు  హేమంత శిశిరాలు

ఈ జంటనగరాలు హేమంత శిశిరాలు

ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య నగర కావ్యాలు పేజీలు -210, వెల రూ.75ప్రతులకు-తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ కార్యాలయం కళాభవన్‌, రవీంద్రభారతి, హైదరాబాద్‌-500004.