ఒక నక్షత్రం – మూడు హృదయాలు

మూడు హృదయాల చప్పుడు

మూడు హృదయాల చప్పుడు

సినిమా అంటే భారీ సెట్టింగులు, పంచ్‌ డైలాగులు, ఫైట్లు, పాటలుగా మారిపోయాయి. మానవ సంబంధాలు, కుటుంబ సమేతంగా చూసే సినిమాలు ఈ రోజుల్లో చాలా తక్కువ.