కవితా సంపుటి

చిలక పలుకులు

చిలక పలుకులు

అధ్యాపకుడు, కవి, రచనా వ్యాసకర్త అయిన గ్రంథకర్త డా|| యన్‌. రామచంద్ర కలంనుండి వెలువడిన ‘చిలుకపలుకులు’ రచనా సంపుటి, అందరూ చదవదగిన మంచి కవితా సంపుటి.

నది పలికిన వాక్యం

నది పలికిన వాక్యం

రసరమ్య మృదు కవితా సంపుటి ‘నది పలికినవాక్యం’. విలాసాగరం రవీందర్‌ కవితా సంపుటి. ఇందులో 111 కవితా శీర్షికల కవితలు చూడ ముచ్చటగా ఎంతో అర్థవంతంగా, మనకందించారు. ఒక చోట అంటాడు..

స్వచ్ఛమైన సెలయేటి తేట గూటికి చేరిన పాట

స్వచ్ఛమైన సెలయేటి తేట గూటికి చేరిన పాట

ఆధునిక కవిత్వాన్ని సీరియస్‌గా చదువుతున్న పాఠకులకీ, సాధారణంగా కొంతమేరకు అవగాహన ఉన్న పాఠకులకీ నాగరాజు రామస్వామి కవిత్వంలోని భావాత్మక పదజాలం, వర్ణనాత్మకత అందులోని అనుభూతి, ఆర్ధ్రత బోధపడుతుంది.