కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర దేవాలయం

పర్యాటక కేంద్రంగా  కాళేశ్వర క్షేత్రం

పర్యాటక కేంద్రంగా కాళేశ్వర క్షేత్రం

గోదావరి నదీ తీరాన ఉన్న కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని అధ్బుతమైన పుణ్య క్షేత్రంగా, పర్యాటక క్షేత్రంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు వెంటనే 100కోట్ల నిధులు కేటాయించనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర రావు ప్రకటించారు….