కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి

సి.ఎం పదవికి బ్రహ్మానంద రెడ్డి రాజీనామా

సి.ఎం పదవికి బ్రహ్మానంద రెడ్డి రాజీనామా

తెలంగాణ సమస్య పరిష్కారానికై కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని సెప్టెంబర్‌ 10న ఢిల్లీలో జరిగిన కాంగ్రెస్‌ పార్లమెంటరీ బోరు నిర్ణయాన్ని ముఖ్యమంత్రి గౌరవించారు.