కేసరి సముద్రం చెరువు

కందనూల్‌ కేసరి సముద్రం

కందనూల్‌ కేసరి సముద్రం

మిషన్‌ కాకతీయలో బాగంగా నియోజకవర్గంలోని చెరువులను మినీ  ట్యాంక్‌ బండ్‌గా పునరుద్దరిస్తున్నారు. ఆ సందర్భంగా నాగర్‌ కర్నూల్‌ చెరువు కేసరి సముద్రాన్ని మినీ ట్యాంక్‌ బండ్‌గా సుందర పర్యాటకంగా తీర్చి దిద్దుతున్నారు.