కోసూరి ఉమాభారతి

నాట్యభారతీయం  (నటరాజ పాద నీరాజనం)

నాట్యభారతీయం (నటరాజ పాద నీరాజనం)

సంకలనం – కోసూరి ఉమాభారతి.
పేజీలు -150, వెల రూ.100.

ప్రతులకు – వంగూరి ఫౌండేషన్‌ ఆఫ్‌ అమెరికా (హైదరాబాద్‌),
నవోదయ బుక్‌ హౌస్‌ శాఖలు.
సత్యసాయిపురం, కుంట్లూర్‌ గ్రామం,
హైదరాబాద్‌ – 501505.