చంద్రశేఖర్

రుధిరవర్ణపు నిండుచంద్రుడు

రుధిరవర్ణపు నిండుచంద్రుడు

దేశానికి స్వాతంత్య్రం రావడానికి ఒక యేడాది ముందు-పున్నమినాడు పుట్టినందుకు తల్లిదండ్రులు మైదం సోమలక్ష్మి-రంగయ్యలు చంద్రుడు అని పేరు పెట్టారు. అది కాస్తా స్కూల్లో చేరేనాటికి చంద్రేశ్వర్‌ అయింది. మెట్రిక్‌ పరీక్ష వ్రాసి సర్టిఫికెట్‌ చేతికందేసరికి ఆ పేరు – చంద్రశేఖర్‌గా మారింది.