జలజం సత్యనారాయణ

జనం నాలుకలపై నిలిచిన కవిత్వం

జనం నాలుకలపై నిలిచిన కవిత్వం

కవిత్వం రెక్కలు విప్పిన విహంగం. దాని స్వేచ్ఛకు ఆకాశమే సరిహద్దు. కవిత్వం ఒక సంకెలలు విడిపోయిన ఆత్మ. చుట్టూరా ఉన్న భౌతిక, అభౌతిక అనుభూతులకు ఆకారం కల్పించి రసిక హృదయాలను వెంట తీసుకుపోతుం

‘సత్యా’నుసృజన – ‘కబీర్‌ గీత’

‘సత్యా’నుసృజన – ‘కబీర్‌ గీత’

తెలంగాణలో సృజనాత్మక కవిత్వం, కథ, నవల ఇత్యాది ప్రక్రియలలో చాలినంత సాహిత్యం వచ్చిందని అనుకోవచ్చు. కానీ మన సాహిత్యం మనకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా ఖండాంతరాలు ఏమైనా దాటుతుందా అనేది ప్రశ్నార్థకం

శిఖరాయమాన అనువాదం

శిఖరాయమాన అనువాదం

ఎంత ఎత్తు ఎదిగినా, తన కాళ్ళూ, కనులూ నేలమీదే ఉండాలని, అలా ఉండలేని సమయంలో ఎదుగుదలే వద్దనే మానవతా మూర్తి అటల్‌ బిహారీ వాజ్‌పేయి. భారత ఉపఖండానికే అధినాయకుడై, అధికార కిరీటాన్ని తలదాల్చికూడా, తలక్రిందికి వంచి సామాన్య మానవుడి సంక్షేమానికి ‘పెద్దపీట’వేసిన దార్శనికుడు.