జహీరాబాదు

సంగమేశ్వర క్షేత్రం… ఝరాసంగం

సంగమేశ్వర క్షేత్రం… ఝరాసంగం

అనేక మహిమాన్వితాలకు నెలవుగా, శివుని లీలా విశేషాలకు  అచ్చమైన నిదర్శనంగా నిలిచిన మరో అపురూప శివ సన్నిధానమే ఝరాసంగం. మెదక్‌ జిల్లా జహీరాబాద్‌కు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ దివ్య క్షేత్రం నిత్యం వేలాది మంది భక్తులతోనూ, శివుని లీలా విశేషాలతోనూ అలరారుతోంది.