టి-హబ్

టీ-హబ్‌ అన్ని రాష్ట్రాలకు ఆదర్శం

టీ-హబ్‌ అన్ని రాష్ట్రాలకు ఆదర్శం

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని టీహబ్‌ను దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని కేంద్ర సమాచార, సాంకేతిక పరిజ్ఞానశాఖా మంత్రి రవిశంకర్‌ ప్రసాద్‌ సూచించారు.