డబుల్‌ బెడ్రూమ్‌ ఇళ్లు

గోడు తీరింది.. గూడు దక్కింది..!

గోడు తీరింది.. గూడు దక్కింది..!

స్వంత ఇంటి కల ప్రతి నిరుపేద జీవితంలో తియ్యని గుర్తు.! అదీ అన్ని వసతులతో దేశంలోనే రోల్‌ మోడల్‌ ఇళ్లు దక్కితే అంతకు మించిన ఆనందం ఏముంటుంది.