డా సి. వీరేందర్

విజయాలకు శ్రీకారం

విజయాలకు శ్రీకారం

మనిషిలో మేధాశక్తి అపారం, దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే విజయం. లేదంటే అపజయం. విజయాన్నే ఓ కౌన్సిలర్‌గా మార్చి ‘విజయం ఆత్మకథ’ అని విజయంతోనే తనను తాను పరిచయం చేయించుకున్నాడు రచయిత. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే అభ్యర్థులను దృష్టిలో వుంచుకుని పుస్తకాన్ని రచించినా, ఈ పుస్తకం విద్యార్థులందరికీ ఉపయోగకరంగా వుంటుంది.

మీలో ఈ లక్షణాలున్నాయా?

మీలో ఈ లక్షణాలున్నాయా?

పరీక్షలనగానే ఎవరికైనా గుండెల్లో గుబులు మొదలవుతుంది. అది రకరకాల రూపాలలో వ్యక్తీకరించబడుతుంది. ఒక్కొక్కసారి అది మనలోనే ఉండి, నష్టాన్ని ఫలితాల్లో ప్రతిఫలింపజేస్తుంది.