తెలంగాణ చిత్రకారురాలు

తెలంగాణ గ్రామీణ స్త్రీల  ప్రతిరూప చిత్రకారిణి

తెలంగాణ గ్రామీణ స్త్రీల ప్రతిరూప చిత్రకారిణి

తెలంగాణ పల్లెపట్టులలోని గ్రామీణ మహిళను, వారి జీవనశైలిని, వారి భావాలను బహురమ్యంగా, కవితలాగా ప్రతిబింబించే సృజనాత్మక చిత్రకారిణి – కవితా దేవ్‌స్కర్‌.

అందాల భామలు

అందాల భామలు

ఎంతోకాలం మానవమాత్రులు నివసించే గృహాలను, వాటి తీరుతెన్నులను ఎంతో వైవిధ్యవంతంగా కాన్వాస్‌పైకి ఎక్కించిన అంజనీరెడ్డి తర్వాతకాలమంతా మనుషులను మరీముఖ్యంగా మహిళలను వస్తువుగా తీసుకొని, వారి నిత్యకృత్యాలను, మనోభావాలను బహు రమ్యంగా ఆక్రాలిక్‌ వర్ణచిత్రాలుగా, అపురూపమైన టెక్చర్‌తో రూపుదిద్దుతున్నారు.