తెలంగాణ సాహిత్య అకాడెమీ

పునాస

పునాస

తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న సాహిత్య త్రైమాసిక పత్రిక. సంపాదకులు డాక్టర్‌ నందిని సిధారెడ్డి. విడిప్రతి రూ.25, వార్షిక చందా రూ.100.
వివరాలకు : ఎడిటర్‌ పునాస, తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి, కళాభవన్‌, రవీంద్రభారతి, హైదరాబాద్‌ – 500 004

గెలుపు మనదే   (కథల సంపుటి)

గెలుపు మనదే (కథల సంపుటి)

తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటాన్ని ప్రత్యక్షంగా చిత్రించిన కథలు ఇవి. ఆ ఉద్యమ గమనాన్ని తెలియజేసే ఈ కథలు 1947 లోనే ముద్రించినట్టు తెలుస్తున్నా, ప్రస్తుతం తెలంగాణ సాహిత్యఅకాడమి ద్వారా పునర్‌ ముద్రించడం జరిగింది.