తెలంగాణ సినిమా పరిశ్రమ

సినిమా షో

సినిమా షో

సాంస్కృతికంగా సామాజికంగా ఆధిపత్య ధోరణికి వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పోరాటం చేసి ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించారు. తెలంగాణ జాతిపిత కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు.. సమైక్య రాష్ట్రంలో తెలంగాణసినిమా ఎన్నో అవరోధాలను అవమానాలను ఎదుర్కొన్నా కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తెలుగు సినిమాకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కీర్తి పతాకాన్ని ఎగరేసింది తెలంగాణ సినిమానే.