ధోర్భల బాలశేఖర శర్మ

భారీ బిలంలో ఆదిమ అడవి

భారీ బిలంలో ఆదిమ అడవి

ఆగ్నేయ చైనాలోని ‘గువాంగ్‌ జీ జువాంగ్‌ ఆటానమస్‌ రీజియన్‌’ (Guangxi Zhuang Autonomous Region) మారుమూల ప్రాంతానికి చెందిన సిచువాన్‌ (Sichuan) బేసిన్‌లో విశాలమైన ఓ భారీ నిక్షిప్త బిలం (Sink Hole) లోపల అత్యంత భద్రంగా వున్న ఆదిమకాలం నాటి అడవి వెలుగుచూసింది.