నీలం సంజీవరెడ్డి

ఢిల్లీలో చర్చలు

ఢిల్లీలో చర్చలు

వి.ప్రకాశ్‌ ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కోరుతున్న నేతలు 1969 ఆగస్టు 27న ఢిల్లీలో ప్రధాని ఇందిరాగాంధీని, కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షులు నిజలింగప్పను కలిసి చర్చించారు. డా|| చెన్నారెడ్డి ఢిల్లీలో ఒక్క రాష్ట్రపతిని తప్ప మరే…