నీలోఫర్ బాబు రావు

అన్నదాతగా ఆదర్శమూర్తి నీలోఫర్‌ బాబూరావు

అన్నదాతగా ఆదర్శమూర్తి నీలోఫర్‌ బాబూరావు

‘మానవసేవయే మాధవసేవ’ అనే సూక్తిని నిజం చేస్తూ తాను సంపాదించిన దాంట్లో కొంతసమాజసేవకు        ఉపయోగిస్తున్న ఆదర్శ వ్యాపారవేత్త గాథ ఇది. నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఇప్పుడు కోట్లకు అధిపతి అయినా..