నెల్లుట్ల ప్రహల్లాద్

సంకల్ప శిల్పి

సంకల్ప శిల్పి

మం వంటి వాటికి సృష్టికర్త, గొప్ప కళాతపస్వి, తెలంగాణ బిడ్డ, రిటైర్డ్‌ ఐఏఎస్‌ ఆఫీసర్‌ జి.కిషన్‌రావు నిజాయితీకి మారు పేరైనటువంటి ఉన్నతాధికారి.