పట్టణ ప్రగతి

పదేండ్ల పండుగ!!

పదేండ్ల పండుగ!!

ఆరు దశాబ్ధాల ఆరాటం ఒక దశాబ్ద పోరాటంతో నెరవేరింది. సబ్బండ వర్గాల సమరంతో స్వరాష్ట్రమై సాక్షాత్కరించింది. ఆ ఆరు దశాబ్ధాల దోపిడీ, అణచివేతలు, అవమానాలను అధిగమించిన తెలంగాణ, అదే ఒక దశాబ్ద కాలంలోనే దేశంలో అన్ని రంగాల్లో అగ్రగామిగా నిలిచింది.

జగతికి ఆదర్శంగా పల్లె, పట్టణ ప్రగతి

జగతికి ఆదర్శంగా పల్లె, పట్టణ ప్రగతి

పల్లె ప్రగతి పథకాన్ని ప్రభుత్వం గ్రామాలను ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దే సమగ్ర గ్రామీణ విధానంగా అమలు చేస్తున్నది. పల్లెల్లో పచ్చదనం – పరిశుభ్రత వెల్లివిరిసేలా, మౌలిక వసతులన్నీ కల్పించేలా ప్రణాళికా బద్ధంగా గ్రామాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నది. దీంతో తెలంగాణ గ్రామీణ ముఖచిత్రమే మారిపోయింది.