పామ్ ఆయిల్ తోటల పెంపకం

ఆయిల్‌ పామ్‌ సాగుకు ప్రోత్సాహం

ఆయిల్‌ పామ్‌ సాగుకు ప్రోత్సాహం

అత్యధికంగా వంటనూనె దిగుబడినిచ్చే బహువార్షిక పంటలలో ఆయిల్‌ పామ్‌ ప్రధానమైనది.
పామ్‌ ఆయిల్‌ ను అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో ప్రధానంగా వంట కోసం ఉపయోగిస్తారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా, వంటనూనెల వినియోగంలో 36.71 శాతం (2020-21లో), భారతదేశం వంట నూనెల వినియోగంలో 60శాతంగా ఉంది.