పి. వి. కూతురు

చరవాణి సురభి వాణీదేవి

చరవాణి సురభి వాణీదేవి

తనదైన బాణీలో వేసిన చిత్రాలకు ఆమె నాన్నగారు, సర్వకలాకోవిదుడు, రాజనీతిజ్ఞుడు, పూర్వ ప్రధాని పి.వి. నరసింహారావు ప్రశంసలు పొందారు. నిజానికి పి.వి. ప్రశంసలంటే మాటలా మరి? ఇంతకు ఆ చిత్రకారిణి పేరు సురభి వాణీదేవి.