ఫోటో జర్నలిస్ట్

భరత్‌ భూషణ్‌ రేఖా విన్యాసం

భరత్‌ భూషణ్‌ రేఖా విన్యాసం

నగరం నడిబొడ్డున రవీంద్ర భారతి ప్రాంగణంలోని ఐసీసీ ఆర్ట్‌గ్యాలరీ తెలంగాణ చిత్రకళారంగానికి సరికొత్త ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేసింది.ఎన్నడూ, ఎవరూ ముట్టుకోని ఎవరి కుంచెకూ అందని లోకమది.మరో కోణంలో చెప్పుకోవాలంటే ‘అట్టడుగున పడి కన్పించని మనిషి వెతలవి.