మర్రి చెన్నా రెడ్డి

ఉద్యమ సారధిగా డాక్టర్‌ చెన్నారెడ్డి

ఉద్యమ సారధిగా డాక్టర్‌ చెన్నారెడ్డి

డుదలైన నేతలను, వెంకట్రామారెడ్డిని అభినందించడానికి డా॥ మర్రి చెన్నారెడ్డి తొలిసారి బర్కత్‌పురలోని తెలంగాణ ప్రజా సమితి కార్యాలయానికి వచ్చారు. 1968 సెప్టెంబర్‌ నుంచి ఉద్యమ సన్నాహాలు ప్రారంభించిన శ్రీధర్‌రెడ్డి, పుల్లారెడ్డి వంటి ఉస్మానియా విద్యార్థి నాయకులు ఉద్యమ నాయకత్వం బాధ్యతల్లో రాజకీయ నాయకులు వుండకూడదని, వెనుక ఉండి విద్యార్థులను నడిపించాలని కోరుతున్నారు.