మీర్ ఆలం పార్క్

అలరిస్తున్న మీర్‌ఆలం పార్కు

అలరిస్తున్న మీర్‌ఆలం పార్కు

దాదాపు రూ. 2.51 కోట్ల వ్యయంతో మీర్‌ ఆలం ట్యాంక్‌కు చింతల్‌మెట్‌ వైపు నిర్మించిన సర్వాంగ సుందరంగా రూపొందించిన పార్కును రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్‌.కె.జోషి ప్రారంభించారు.