ములుగు జిల్లా

default-featured-image

గిరిజనానికి అందుబాటులో ప్రభుత్వ వైద్యం

కాలానుగుణంగా వస్తున్న మార్పుల కారణంగా గిరిజనులు తమ స్వంత వైద్యాన్ని కనుమరుగు చేస్తూ పాలకులు అందిస్తున్న వైద్య సేవలను పొందడానికి ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు.