యక్షగాణము

శ్రీ కృష్ణ సత్యభామా విజయము(నరకాసురవధ)

శ్రీ కృష్ణ సత్యభామా విజయము(నరకాసురవధ)

యక్షగానము
రచన : సంగిశెట్టి మల్లయ్య,
పేజీలు :94, వెల:రూ.40.00
ప్రతులకు : తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ
కళాభవన్‌, రవీంద్ర భారతి
హైదరాబాద్‌ -004.