యాదాద్రి దేవాలయం

యాదాద్రి చుట్టూ చారిత్రక ప్రదేశాలు

యాదాద్రి చుట్టూ చారిత్రక ప్రదేశాలు

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకి పేరు యాదగిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామి పేర వచ్చింది. నిజానికి జిల్లాలోని ప్రతి గ్రామంలోనూ ఏదో ఒక చారిత్రక అవశేషం శాసనమో, స్మారక శిలో, వీరగల్లో, గడీలో ఏదో ఒకటి కనిపిస్తూనే ఉంటాయి.

యాదాద్రి ఆరంభానికి సుముహూర్తం

యాదాద్రి ఆరంభానికి సుముహూర్తం

మార్చి 28న మహాకుంభ సంప్రోక్షణ స్వస్తిశ్రీ ప్లవనామ సంవత్సర ఫాల్గుణ బహుళ ఏకాదశి సోమవారం శ్రవణా నక్షత్రయుక్త మిధున లగ్నంలో యాదాద్రి మహాకుంభ సంప్రోక్షణకు ముహూర్తం ఖరారయింది.